اقتصادی،سیاسی،فرهنگی،هنری

windows-7-ultimate-key product-key-for-windows-7-ultimate windows-7-professional-key windows-7-ultimate-key windwos-7-key

درباره‌ی ما

تک صدایی از عارضه های دیرین و دیرپای جامعه ما است.

می خواهیم صدایی باشیم در یادها!

مجله اینترنتی مهرگان با این قصد که به صورت چاپی منتشر شود راه اندازی شد. اما تا کنون به دلایلی هنوز نتوانسته‌ایم به این مقصود برسیم. هدف اصلی گردانندگان مجله تولید و بازتاب نظرها و آراء مخالفان و منتقدان سرمایه داری، جهانی سازی و ایدئو لوژی نولیبرالی و طرفداران ایده‌های نوگرا و رهایی بخش است. دست همه‌ی صاحبان اندیشه، مترجمان و منتقدانی را که در این زمینه می اندیشند و می نویسند برای همکاری و غنای مجله می‌فشاریم.

                                                                                             تحریریه مهرگان

نقل مطالب مجله با ذکر نام پدید آورنده و منبع  آزاد است.

مسئولیت مطالب بر عهده نویسندگان است.